Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων ΙΑΣΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ 3– Κέρκυρα | corfugreece.gr

Description: Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων ΙΑΣΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ 3 – Κέρκυρα | corfugreece.gr

Dimensions: 750 x 1000

File Type: jpeg

File Size: 723 KB